QUEN SOMOS

luns 04 febreiro 2013

  Induagro Consulting é un despacho de enxeñería que está formada por un equipo multidisciplinar cunha traxectoria de mais de 20 anos e con dedicación maioritaria a enxeñería e subvencións (fundamentalmente nos campos agrícola e de industrias agroalimentarias). Contamos polo tanto con gran experiencia na tramitación de axudas e enxeñería vinculada ao sector agrario, primario e de transformación. Somos máis que representativos en trámites de subvencións ante a Consellería do Medio Rural, sección de industrias agrarias, e tamén ante o Igape, Agader, Dirección Xeral de Montes e outras Consellerías.[ Máis ]